Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Business Process Modelling

Last redaction: 23.09.11

Publications on the subject

  • Моделювання та аналіз бізнес-процесів (71 KB)паспорт щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки«Моделювання та аналіз бізнес-процесів»23 January 2018 р.