Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Theory of algorithms

Last redaction: 11.12.17

Publications on the subject

  • Теорiя алгоритмiв (72.5 KB)паспорт дисципліни "Теорія алгоритмів".23 January 2018 р.
  • Теорія алгоритмів (278.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Теорія алгоритмів» 22 January 2018 р.