Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Malinko Olena Hryhorivna