Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Economics of transport

Last redaction: 04.10.19

Publications on the subject

  • Економіка транспорту (магістерський рівень в.о.) (265 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Економіка транспорту» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 October 2019 р.