Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Tourist logistics

Last redaction: 04.10.19

Publications on the subject

  • Туристична логістика (179 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Туристична логістика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації «Туризм»23 October 2019 р.