Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Procurement Marketing

Last redaction: 27.03.20

Publications on the subject

  • Управління закупками (233.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління закупками» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 October 2019 р.
  • Управління закупками (233.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління закупками» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 October 2019 р.
  • Управління закупками (63 KB)паспорт дисципліни  «Управління закупками»19 December 2017 р.
  • Маркетинг закупівель (63.5 KB)паспорт дисципліни «Маркетинг закупівель»30 June 2016 р.