Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Підписано Меморандум про партнерство з Академією фінансового управління26 Березня 2021р.

25 березня 2021 р. Ректор Університету Д. Г. Лук’яненко та Президент ДННУ «Академія фінансового управління» академік Національної академії наук України,
Т. І. Єфименко уклали Меморандум про партнерство та ділове співробітництво між університетом та академією.

Метою Меморандуму є співпраця і консолідація зусиль спрямованих на:

  • забезпечення наукового, експертного, методичного супроводу реалізації стратегії стійкого соціально-економічного розвитку країни на основі запровадження інноваційних механізмів державного, місцевого та регіонального управління змінами та послідовної реалізації реформ фінансової, бюджетної, податкової систем України;
  • підготовку і реалізацію спільних програм й проектів;
  • проведення спільних заходів (конференцій, форумів, семінарів, круглих столів тощо), присвячених питанням соціально-економічного розвитку та посиленню фінансової стійкості України із залученням представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вітчизняних та зарубіжних науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів та студентів.

Одним з напрямів співробітництва визначено вивчення, аналіз та узагальнення кращих світових практик у сфері фінансової, бюджетної, податкової політик, розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та фінансового моніторингу з метою поширення у нормотворчій діяльності органів влади та при підготовці фахівців у закладах вищої освіти Україні.

На зустрічі також були присутні проректор з науково-педагогічної роботи А.М. Колот, декан факультету обліку та податкового менеджменту КНЕУ М. І. Бондар, завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Л. Г. Ловінська та О. О. Любіч, віце-президент Академії фінансового управління.

Сторони взяли на себе обов’язок здійснювати взаємну допомогу у підготовці, розробці, реалізації спільних програм та курсів навчання (підвищення кваліфікації) на базі Сторін, спрямованих на підвищення рівня обізнаності працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, поглиблення знань студентів та посилення практичної спрямованості наукових досліджень докторантів і аспірантів з питань, віднесених до основних напрямів співпраці, в тому числі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та фінансового моніторингу. 

Дякуємо факультету обліку та податкового менеджменту за активність, ініціативність та розвиток партнерської мережі Університету.