Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вебінари Clarivate Analytics 6–10 липня 2020 року30 Червня 2020р.

Шановні науковці, викладачі та аспіранти КНЕУ!

Компанія Clarivate Analytics запрошує на останню літню серію вебінарів 2020 року – з 6 по 10 липня шість вебінарів українською.

Щодня буде один вебінар тривалістю одна година. Зверніть увагу, що час початку різний! 8 липня – бонусний і точно цікавий вебінар про академічну доброчесність з чудовими запрошеними лекторами, тому зарезервуйте мінімум дві години.

За кожний вебінар можна отримати сертифікат учасника, якщо завчасно зареєструватися, вчасно підключитися, прослухати не менше 90 % часу.

Стандартно операційна система ХР не підтримується, знайдіть відповідну техніку завчасно.

 

6 липня 14:15-15:15

Тема: Публікації в міжнародних виданнях.

Резюме: Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? Як обрати видання для публікації? Де публікуватися безкоштовно? В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки? Як зберегти перелік таких видань? Що таке високоцитована робота? Чи є обмеження за кількістю авторів, установ, посилань в переліку літератури? Як швидко статтю прорецензують і надрукують? Структура статті, правила оформлення. Що можна/не можна робити зі статтею після публікації? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/2YGAx4j

 

7 липня 14:15-15:15

Тема: Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection.

Резюме: Що дає науковцю робота з платформою Web of Science? Як знайти найцитованіші роботи за вашою темою, визначити найвпливовіші установи, видання, авторів, фонди, що фінансували ці дослідження, зберегти історії пошуку та налаштування повідомлень про появу нових документів або цитувань. Порівняння можливостей базового та розширеного пошуку. Робота зі списками літератури. Визначення хто і де цитували мої роботи або мій журнал які не індексуються в Web of Science Core Collection. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/2BeDccG

 

8 липня 11:00-13:00

Загальна тема: Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави.

Ім’я модератора і його тему поки тримаємо в таємниці, але доповіді і лекторів не приховуємо.

Реєстрація: одна https://bit.ly/2NHTHjQ

Тема 1: Наукова етика та академічна свобода: виклики часу та ризики ціннісної трансформації 

Доповідач: Ярошенко Тетяна Олександрівна, к.і.н, доц., віцепрезидент з наукової роботи та інформатизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Резюме: Про ризики втрати ціннісних етичних орієнтирів університетської науки та освіти в сучасних умовах. "Каргокульт" символьно-наукометричних оцінок роботи науковців, мотивації до роботи, комерціалізації університетів тощо. Досвід НаУКМА у запровадженні міжнародних стандартів та етичних принципів.

 

Тема 2: Академічна доброчесність в університеті: нормативно-правове регулювання, технологічні рішення, популяризація.

Доповідач: Главчева Юлія Миколаївна, заступник директора науково-технічної бібліотеки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Резюме: Імплементація принципів академічної доброчесності (АД) в освітній та науковий процес є актуальним завданням. Університети проводять активну роботу для вирішення цього завдання: нормативно-правове регулювання, запровадження в дію технологічних рішень, використання академічних інформаційних компетентностей та популяризація принципів АД. У презентації представлено, як бібліотека університету долучається до цієї роботи: інформаційне забезпечення, публікаційна підтримка, навчання.

 

Тема 3: Академічна етика vs наукометрія.

Доповідач: Тихонкова Ірина Олександрівна, к.б.н., інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate.

Резюме: Стандартні запитання: як прискорити публікацію, скільки авторів може бути у статті, чи додається керівник відділу до статті за замовчуванням, які джерела вказати в переліку літератури, наскільки детально описувати експеримент, чи можу використати ілюстрацію зі своєї чи чужої роботи, які методи статистики використати, чому не можу повторити свій текст ще раз, чи не вкрадуть мої результати рецензенти, чи можна подати статтю одночасно до декількох видань, чому необхідно вказувати грантову підтримку, що таке конфлікт інтересів, хто може написати за мене статтю, як обрати видання для публікації, хочу публікуватися в наукометричному виданні, але там все платно, що можу робити з опублікованою роботою, як збільшити індекс Гірша та інші виходять з недостатнього усвідомлення принципів академічної етики. Про основні принципи, міжнародні норми та наслідки їхнього недотримання на вебінарі.

 

8 липня 15:15-16:15

Тема: Оновлений Journal Citation Reports.

Резюме: Щороку у червні виходить оновлений Journal Citation Reports. На вебінарі згадаємо про імпакт-фактор: як і для яких видань розраховується, чому не розраховується для AHCI та ESCI. Не оминемо квартиль, індекс оперативності, 5-річний імпакт фактор, Eigenfactor та інші показники, доступні в Journal Citation Reports. Проаналізуємо, що нового маємо в новому випуску? Що нового в українських виданнях? Наскільки змінилися показники? Як користуватися? Скільки видань з економіки, педагогіки, права та ін. мають імпакт-фактор? Чим він може бути корисним науковцям та журналам? Оцінка видання, категорії, вибір та збереження видань певної категорії певного квартилю, формування звітів з обраними параметрами. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/31rHLLl

 

9 липня 15:15-16:15

Тема: Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця.

Резюме: Які складнощі виникають при пошуку робіт певного автора? Як знайти та проаналізувати роботи науковця, що проіндексовані у Web of Science Core Collection. Що можемо знайти окрім індекса Гірша. Що впливає на цитованість робіт, як збільшити шанси бути процитованими Publons|ResearcherID, ORCID, Researchgate, Google Scholar. Створення, наповнення, підтримка, коректне застосування ресурсів. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/2CTwclR

 

10 липня 14:15-15:15

Тема: Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця.

Резюме: Оглядовий вебінар можливостей InCites для наукової роботи, її планування та оцінки. Знайомство з інтерфейсом, даними, доступними для аналізу, готовими звітами та формування статистики за визначеними критеріями. Абсолютні та нормалізовані показники і їхній розрахунок. Як наша установа виглядає на світовому рівні, які теми більш успішні, завдяки чому, які партнерства більш продуктивні та ефективні. Чому важливо для установи мати профіль у Web of Science і як його створити та оновити. Як визначити перспективних партнерів за певною темою і зберегти отримані дані. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/2VwxMQW