Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дмитренко Артем Іванович

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Народився у 1978 році у м. Києві. У 2000 р. отримав диплом магістра з інвестиційного менеджменту з відзнакою у Київському національному економічному університеті. Протягом 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі та працював на посаді асистента у КНЕУ. У травні 2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему “Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)”. У 2010 отримав вчене звання доцента кафедри економіки підприємств.