Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інструкції про заходи пожежної безпеки КНЕУ