Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наративна соціологія

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету

  • Наративна соціологія (53.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Наративна соціологія»   для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»22 Жовтня 2019 р.
  • Наративна соціологія (84 KB)05 Жовтня 2017 р.