Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія інновацій

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету

  • Соціологія інновацій (212 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія інновацій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальність 6.030101 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія у сфері економіки»22 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія інновацій (212 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія інновацій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія інновацій (99 KB)05 Жовтня 2017 р.