Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія політики

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету

  • Соціологія політики (244 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія політики»   для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальність 6.030101 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія у сфері економіки»22 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія політики (98.5 KB)05 Жовтня 2017 р.