Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія постмодерну

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету

  • Соціологія постмодерну (64.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціальні технології»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальність 6.030101 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія у сфері економіки»22 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія постмодерну (122 KB)05 Жовтня 2017 р.