Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лопушняк Галина Степанівна

Кафедра: Соціоекономіки та управління персоналом
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Доктор економічних наук, професор. Українка, народилася 30 січня 1970 р. У 1991 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут (нині Львівський національний аграрний університет – ЛНАУ). За фахом економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві. Науковий ступінь кандидата економічних наук отримала у 2001 році, доктора економічних наук (спеціальність 08.00.07) - у 2012 році, звання доцента - у 2004 р. , професора – у 2014 році.

Scopus ID: 57216527283

Researcher ID: E-7397-2017
ORCID IDhttp://orcid.org/0000-0001-8576-6440
Google Scholar: Галина Лопушняк, Galyna (Halyna) Lopushnyak ORCID:0000-0001-8576-6440

Експерт з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки» наказ МОН України №1111 від 07.09.2020 р.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями:

051- Економіка;

073 – Менеджмент;

074 - Маркетинг

Член Галузевої експертної ради № 23 "Соціальна робота" Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти 

Трудову діяльність розпочала у 1985 році різноробочою в колгоспі ім. Шевченка Миколаївського району Львівської області, де і продовжила працювати після закінчення інституту на посадах зав. кадрами та секретаря правління (1991 – 1993). З 1993 р. по 1996 р. - головний бухгалтер Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького (нині Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького);1996 – 1997 роки: головний бухгалтер Міжнародного центру освіти, науки і культури; 1997 – 2003 роки: проректор Львівського державного фінансово-економічного інституту Міністерства фінансів України; 2003 – 2008 роки: доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету; 2008 – 2013 роки: докторант (2008 – 2011рр.), доцент кафедри менеджменту організацій (2011 – 2012 рр.), професор кафедри економічної політики та економіки праці (2013 р.) Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З вересня 2013 року – професор, а з грудня 2019 р. завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Є автором та співавтором понад 170 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.