Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Право національної безпеки

Інститут готує фахівців освітнього ступеня  «бакалавр» 
спеціальність «Право»,  Спеціалізація "Право національної безпеки"

(напрями підготовки: юристи-аналітики з прикладних питань правового забезпечення сфери національної безпеки, воєнної політики держави, питань правового забезпечення процесу євроатлантичної інтеграції України; наукові співробітники; співробітники у правових відділах засобів масової інформації, що висвітлюють проблематику національної безпеки України;  викладачі вищих і середніх навчальних закладів тощо.

Остання редакція: 11.05.18