Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Право національної безпеки

Рівень підготовки «БАКАЛАВР»

Спеціальність «Право»

Спеціалізація «Право національної безпеки»

Мета:підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі права, що наділені компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій права, правових цінностей і принципів процесу правотворення, змісту основних правових інститутів і галузей права, для здійснення правозастосування у різних сферах суспільних відносин (у тому числі у сфері національної безпеки) та втілення у практичну діяльність етичних стандартів правничої професії.

Навчальна програма спеціальності передбачає опанування дисциплін:

 • теоретико-правові засади національної безпеки,
 • правові основи національної безпеки України,
 • правове регулювання міжнародної безпеки,
 • правові засади безпекової діяльності ЄС і НАТО,
 • правові аспекти розвитку сектору безпеки і оборони,
 • державна політика національної безпеки України,
 • правове регулювання воєнної безпеки,
 • правові засади забезпечення інформаційної безпеки,
 • правові засади забезпечення кібербезпеки,
 • геополітичні аспекти забезпечення національної безпеки,
 • стратегічне планування у сфері національної безпеки.

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України, а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного, так й іншого спрямування (включно зі сферою національної безпеки).

Фахівець здатний займати такі первинні посади:

– Менеджер (управитель) з права;

– Помічник-консультант народного депутата України;

– Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система);

– Державний виконавець;

– Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт;

– Юрисконсульт;

– Відповідальний секретар колегії судової;

– Державний виконавець;

– Конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції);

– Секретар колегії судової;

– Секретар судового засідання;

– Секретар суду;

– Судовий виконавець;

– Судовий розпорядник;

– Помічник приватного детектива;

– Помічник судді;

– Помічник юриста;

– Інспектор з ліцензування;

– Приватний детектив;

Крім того, бакалаври права за цією спеціалізацією можуть працювати державними службовцями, помічниками депутатів усіх рівнів, працівниками Апарату Ради національної безпеки і оборони України, експертами державних структур та органів місцевого самоврядування, юридичними радниками політичних партій, мас-медіа, громадських об’єднань, співробітниками дипломатичних установ та міжнародних організацій.

 

Бакалаври права із зазначеної спеціалізації мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

 

Остання редакція: 04.03.19