Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прохорова Єлєна Вікторівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

 

Доцент Прохорова Є. В. спеціалізується на викладанні стратегічного менеджменту та бізнес-стратегії,
виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, член Вченої ради
факультету економіки та управління ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, член науково-методичної ради
ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

Кандидат економічних наук, 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством
та його галузями. «Економічний механізм формування та персоніфікації колективної власності в промисловості»,
доцент кафедри стратегії підприємств.

Викладає дисципліни «Стратегія підприємства», «Бізнес-стратегія», "Стратегічний менеджмент".
За період роботи в КНЕУ була автором начальних програм з дисциплін  «Обґрунтування приватизаційних проектів»,
«Стратегічне управління підприємством», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на  підприємстві»,
"Стратегічний менеджмент", "Корпоративне підприємництво". Викладання дисциплін "Стратегія підприємства" на бакалавраті
та "Стратегічний менеджмент" на магістерському рівні в тому числі англійською.

Має більше 100 наукових  та науково-методичних публікацій, у тому числі 6 навчальних посібників ("Обгрунтування
приватизаційних проектів", “Практикум з мікроекономіки”, практикуми (збірники кейсів) з курсів “Стратегія підприємства”,
"Корпоративне підприємництво" та "Управління стратегічними змінами на підприємстві"), 4 монографії
(“Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів”, “Стратегія підприємства:
зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу”(у співавторстві)), 26 наукових статей.

Під науковим керівництвом Прохорової Є.В.  підготовлена та захищена одна кандидатська дисертація за фахом
“Економіка та управління підприємствами”. Кизенко Олена Олександрівна. Спеціальність 08.06.01 - економіка,
організація і управління підприємствами,  тема: «Управління операційними витратами на підприємствах з високим
ступенем індивідуалізації продукції», дата захисту: 29.09.2005.

Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи Гапон Юлії Володимирівни «Формування та оцінювання
потенціалу стратегічних змін підприємства», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харків,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 18 травня 2017 р.

Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Бойченко Катерини Степанівни "Менеджмент стратегічних
намірів підприємства з урахуванням ризиків", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Київ,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012 р.

Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Юрія Едуарда Олександровича «Методичне забезпечення
стратегічного планування фінансових можливостей реалізації стратегії», представлену на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01, НУХТ. – К., грудень 2006.

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму
«Економіка та управління підприємствами» 2014-2017 рр.

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму
«Економіка підприємства» 2018-2021 рр.

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму
«Економіка та організація автотранспорту» 2018 р.

Має почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

01.2018 - викладала курс "Управління стратегічними змінами на підприємстві" в університеті Абертей,
м. Данді, Шотландія, за програмою академічної мобільності Erasmus+ KA1.

10.2016 - викладала курс "Управління стратегічними змінами на підприємстві" в університеті м. Фоджа,
Італія, за програмою академічної мобільності Erasmus+ KA1.

09.2003 – стажування за програмою «Менеджмент досліджень і розробок для країн СНД та Східної Європи»
у Корейському агентстві з міжнародної кооперації (KOICA), Сеул, Південна Корея.

08-11.1993– стажування в статусі студентки 1-го року навчання програми MBAв Університеті Манітоби, Вінніпег, Канада.

1992-1996– асистент кафедри економіки підприємств Київського державного економічного університету.

Брала участь у консалтингових проектах щодо підвищення ефективності діяльності підприємств, переведенні
їх на госпрозрахунок та орендні відносини (Київський меблевий комбінат, Вінницьке ВО «Маяк», Боярський
завод «Іскра», Баришевський завод «Молнія», інші).

1989– економіст 1-ої категорії САТП “Київжитлотеплокомуненерго” у м. Києві.

1986-1989– економіст, ст. економіст, ст.ревізор-інспектор держдоходів фінансового відділу виконкому
Ленінградської районної Ради народних депутатів у м. Києві.

Підвищення кваліфікації:

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації,
свідоцтво № 12СС 02070884 / 035775-17, «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету»,
13.02.2017 - 10.05.2017.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації,
свідоцтво № 12СС 02070884 / 069148-19, 18.03.2019 – 17.05.2019.

British Council Creative Spark Programme, LearnEnglish Select, Select Intermidiate. Онлайн-курс з вивчення
англійської мови. Certificate, May, 28, 2019 – 37 годин

British Council Creative Spark Programme, LearnEnglish Select, Select UpperIntermidiate. Онлайн-курс з вивчення
англійської мови. Certificate, June 28, 2019 – 34 години

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти - Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг.
Сертифікат від 05.10 2019 р. https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/79635b3c87be4d1985c750711c9a856a

Інститут вищої освіти НАПН України:участь у тренінгу з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти
в рамках проектів «Формування мережі  експертів із забезпечення якостівищоїосвіти» 24-25 грудня 2019 р. – сертифікат.

University of Abertay, Dundee, Scotland, UK March, 13-21 2019 training programme on teaching and learning in higher
education Лист University of Abertay, Dundee, Scotland, UK March, 1-6 2020 ERASMUS+ staff academic week training
Сертифікат – 30 годин

IІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» Ганнич Марина
Економіка підприємства Диплом ІІ ступеня 2016 р.

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» Даниленко Вікторія
Володимирівна Диплом ІІІ ступеня Прохорова Є.В. - 2020 р.