Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Риндюк Віра Іванівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

   

У 2001 р. закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю “Правознавство” отримавши другу вищу освіту (перша освіта - факультет кібернетики Київского університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Прикладна математика”).

Працювала в Інституті законодавства Верховної Ради України на посадах консультанта відділу інформаційного та організаційно-технічного забезпечення, старшого наукового консультанта відділу теорії і методології законодавчої діяльності, конституційного, адміністративного і фінансового законодавства; в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України – молодшим науковим співробітником Центру теоретичних проблем законотворчості та молодшим науковим співробітником відділу конституційного права та місцевого самоврядування; в Київському університеті права НАН України - завідувачем Центру дистанційного навчання, доцентом кафедри теорії та історії держави і права.

З 2008 року працює в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана – спочатку на посадахстаршого викладачата доцента кафедри теорії та історії держави і права, а потім на посаді професора кафедри теорії та історії права.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: “Законодавча техніка: поняття, форми, види, реалізація в Україні”(спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень)у спеціалізованій вченій раді Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 р., протокол № 5/02-D.

Проходила підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти КНЕУ за спец. “Розроблення і використання дистанційних курсів у навчальному процесі”; в Інституті підвищення кваліфікації КНЕУ за програмою “Дистанційні технології в освітньому просторі університету”; в Науково-освітньому центрі інтенсивного навчання іноземних та української мови “Інтенсив” за програмою “Інтенсивний комунікативний курс англійської мови”.

На кафедрі забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: “Теорія права”,“Теорія держави і права”, “Нормотворча діяльність”, “Нормотворча діяльністьу публічному управлінні”, “Право”.