Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ автоматизації освітньго процесу

Начальник відділу,
Давидюк Тамара Володимирівна
Тел.     (044)-371-61-98
e-mail: dtv_2013@ukr.net

Увага! вхід тільки для викладачів.
ПС-журнал успішності - WEB (Мережевий доступ)
ПС-журнал успішності - WEB (Локальний доступ)


Індивідуальний план роботи викладача

Технологічна інструкція для викладача по роботі з електронним індивідуальним планом

Технологічна інструкція адміністратору електронних ресурсів кафедр по роботі з електронним індивідуальним планом

Електронний журнал 

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи

Додаток 1. Технологічна інструкція для викладача по роботі з електронним журналом обліку роботи академічних груп

Додаток 2. Технологічна інструкція адміністратору електронних ресурсів деканату по підтримці електронного журналу обліку роботи студентів

Додаток 3.1. Процедура реєстрування викладачів кафедр університету для ведення елекронного журналу успішності студентів

Додаток 3.2. Технологічна інструкція по формуванню збірних груп у електронному журналі обліку роботи студентів

Додаток 4. Технологічна інструкція студенту по перегляду стану поточної успішності в електронному журналі обліку роботи студентів

Додаток 5. Технологічна інструкція по роботі з електронними формами звітів для деканів факультетів

Додаток 6. Технологічна інструкція по роботі з електронними формами звітів для завідувачів кафедр

Відділ забезпечує:

  • впровадження, супровід та адміністрування інформаційних систем управління навчальним процесом на факультетах, кафедрах, навчальному центрі та ректораті;
  • моніторинг функціонування інформаційних систем управління навчальним процесом в університеті;
  • розробку  інструкцій та специфікацій з питань роботи персоналу університету в середовищі інформаційних систем управління навчальним процесом;
  • організацію та проведення навчальних курсів для науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу факультетів та кафедр Університету з питань роботи в середовищі інформаційних систем управління навчальним процесом;
  • надання консультацій з питань роботи в середовищі інформаційних систем управління навчальним процесом науково-педагогічним працівникам та навчально-допоміжному персоналу університету.
Остання редакція: 27.02.18