Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Склад Організаційного комітету

Склад Організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету

1

Востряков Олександр

Володимирович

-       голова організаційного комітету, декан факультету економіки та управління, доцент кафедри стратегії підприємств, к.е.н.

2

Кірданов Михайло Григорович

-       заступник голови організаційного комітету, доцент кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

3

Мурашко Олена Володимирівна

-       секретар організаційного комітету, професор кафедри страхування, к.е.н.

4

Веремієнко Тетяна Сергіївна

-       доцент кафедри міжнародного менеджменту, к.е.н.

5

Гаєвська Оксана Борисівна

-       завідувач кафедри соціології, професор, д.ф.н.

6

Гушко Сергій Володимирович

-       перший заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор Криворізького економічного інституту, д.е.н

7

Дима Олександр Олексійович

-       доцент кафедри маркетингу, д.е.н., заступник декана факультету маркетингу

8

Киях Зоя Миколаївна

-       методист Роменського коледжу ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана

9

Кожура Людмила Олександрівна

-       доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., заступник завідувача кафедри теорії та історії держави і права

10

Кравченко Лариса Олексіївна

-       завідуюча практикою Економічного коледжу  ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана

11

Красюк Юлія Миколаївна

-       доцент кафедри інформатики та системології,  к.п.н., заступник завідувача кафедри інформатики та системології

12

Лесняк Володимир Олександрович

-       заступник директора з навчальної роботи Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана

13

Логущенко Інна Миколаївна

-       завідувач лабораторії наукового забезпечення впровадження новітніх форм і методів навчання

14

Малюх Валентина Василівна

-       завідуюча відділенням Коледжу економіки і управління  ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана

15

Рижов Євген Олександрович

-       студент 3 курсу  факультету міжнародної економіки і менеджменту, спеціальності «Міжнародна економіка», денної форми навчання, голова САР

16

Садовник Олександр Володимирович

-       доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, к.е.н.

17

Шмиголь Оксана Володимирівна

- викладач Криворізького коледжу економіки та управління  ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана