Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Склад Виборчої комісії

Склад Виборчої комісії з проведення виборів ректора Університету

1

Смолянюк Володимир Федорович

-  голова виборчої комісії, завідувач кафедри політології та національної безпеки, д.п.н., професор

2

Шульженко Федір Пилипович

-  заступник голови виборчої комісії, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, д.п.н., професор

3

Федорченко Ольга Євгеніївна

-  секретар виборчої комісії, доцент кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

4

Гусєва Яна Юріївна

-  провідний бухгалтер

5

Гуцол Ірина Анатоліївна

-  студентка 3 курсу обліково-економічного факультету, спеціальності «Облік і аудит», денної форми навчання

6

Демченко Ксенія Анатоліївна

-  заступник начальника відділу кадрів

7

Краснікова Олена Миколаївна

-  провідний фахівець кабінету ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм

8

Малащук Дмитро Валерійович

-  доцент кафедри міжнародної торгівлі, к.е.н., заступник декана факультету міжнародної економіки і менеджменту

9

Оборська Світлана Валентинівна

-  старший викладач кафедри менеджменту

10

Овсяннікова Тетяна Василівна

-  начальник юридичного відділу

11

Олешко Інна Володимирівна

-  завідувач сектором навчального центру

12

Осіпова Ольга Ігорівна

-  старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання

13

Савченко Андрій Федорович

-  студент 3 курсу факультету маркетингу, спеціальності «Маркетинг», денної форми навчання

14

Семчук Галина Григорівна

-  заступник начальника фінансового відділу

15

Стецюк Тетяна Іванівна

-  доцент кафедри страхування, к.е.н.

16

Табачук Василь Олександрович

-  студент 3 курсу факультету управління персоналом, соціології та психології, спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», денної форми навчання

17

Хмурковський Геннадій Володимирович

-  доцент кафедри маркетингу, к.е.н.

18

Шевченко Юрій Андрійович

-  старший викладач кафедри обліку, контролю та оподаткуванню агробізнесу, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

19

Якубовська Світлана Василівна

-  завідувач відділу бібліотеки