Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Головний орган, який забезпечує урегулювання усіх питань

Головним органом, який забезпечує урегулювання усіх питань щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти і співробітниками КНЕУ, є постійно діюча Комісія з етики (https://drive.google.com/file/d/1OpHVcpYnCGVPJhq0hR7rJlx81h17IjnO/view). Крім того, вирішенням проблемних питань щодо встановлення факту академічного плагіату у наукових та навчально-методичних роботах викладачів, статтях у наукових періодичних виданнях Університету, дисертаціях здобувачів наукового ступеня та кваліфікаційних роботах студентів займається Науково-експертна рада Університету (https://kneu.edu.ua/ua/University_en/councils/nau_eksp_rada/). Науково-педагогічні кадри Університету, здобувачі наукового ступеня та студенти всіх форм навчання несуть відповідальність за подання своїх науково-дослідних робіт для перевірки програмним продуктом Strikeplagiarism, що пропонується Університетом.

 

 

Остання редакція: 19.04.20