Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перший захід компоненту «Командне лідерство»28 Квітня 2017р.

24-26 квітня 2017 року в м. Київ відбувся перший захід Програми розвитку лідерського потенціалу  університетів України «Центр розвитку команд», який мав три ключові цілі:

- Офіційно представити загальну концепцію Програми, її візію і мету, разом із чітким розумінням контексту, у якому вона проходить;

- Уперше об’єднати разом 14 університетських команд, які було відібрано для участі;

- Підготувати команди через низку інтерактивних завдань, моделей, концепцій і підходів до спільної роботи, що дасть їм змогу максимально ефективно брати участь в Академії змін (13-15 червня 2017 р.) та інших складових Програми.

Під час трьох денних інтерактивних лекцій та командних вправ на Центрі розвитку команд учасники – представники 14 ВНЗ України розглянути основні контексти реформи вищої освіти в Україні (зараз та у майбутньому) та концепції Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України; вчилися цінувати думки інших, проявляти рівне право голосу на основі  взаємоповага та відсутності ієрархії; здійснювали моделювання підходів до співпраці та участі (моделі поведінки, необхідні для успіху) та дискутували про різні погляди на лідерство і менеджмент, проявляючи креативність і творче мислення; аналізували свої типи особистості, профіль команди та роль кожного учасника в ній. Але все-таки основна увага приділялася обраному для реалізації проекту в межах Програми – аналізу його сильних і слабких сторін, внутрішніх та зовнішніх чинників впливу, основних стейкхолдерів, загроз та перспектив, а також можливі шляхи розвитку подій на шляху досягнення бажаного результату.

 

Нагадаємо, що команда КНЕУ працює в межах Програми над реалізацією проекту "Імплементація стратегії академічної доброчесності університету"