Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оголошення

22 листопада 2018 р. о 10:00

у Конференц-залі 1-го корпусу

відбудеться засідання Вченої ради

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Контроль виконання рішень Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (регламент: доповідь – до 3 хв., обговорення – до 3 хв.)

Доповідач – Д. Г. Лук’яненко

2. Пропозиції до Конференції трудового колективу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» щодо кількісних та якісних змін у складі Конференції трудового колективу Університету у зв’язку зі структурно-організаційними змінами в Університеті Ухвала (регламент: доповідь – до 5 хв., обговорення – до 5 хв.)

Доповідач – Д. Г. Лук’яненко

3. Про подання Конференції трудового колективу Університету проекту Статуту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції Ухвала (регламент: доповідь – до 5 хв., обговорення – до 5 хв.)

Доповідач – Д. Г. Лук’яненко

4. Присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Вченого звання доцента по кафедрі кримінального права та процесу

К.ю.н. Олійник Олені Сергіївні

Таємне голосування (регламент: доповідь – до 5 хв., обговорення – до 5 хв.)

Доповідач – О. Ю. Паценко

5. Про відміну Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 29.03.2007 «Про затвердження «Положення про магістерську програму», переліку магістерських програм і уточнених робочих навчальних планів магістерської підготовки» (регламент: доповідь – до 5 хв., обговорення – до 5 хв.)

Доповідач – А. М. Колот

6. Розгляд проекту Програми інноваційного розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2019-2021 р.р. та подання його для затвердження Конференції трудового колективу Університету (регламент: доповідь – до 5 хв., обговорення – до 5 хв.)

Доповідач – Л. Л. Антонюк

7. Про результати конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних досліджень, виконання яких розпочнеться у 2019 р. за рахунок коштів Державного бюджету України (регламент: доповідь – до 3 хв., обговорення – до 3 хв.)

Доповідач – Л. Л. Антонюк

8. Ухвалення проекту Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2019 р. (регламент: доповідь – до 7 хв., обговорення – до 5 хв.)

Доповідач – А. М. Поплюйко

9. Про затвердження справ щодо акредитації освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійними програмами:

-          «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

-          «Міжнародна економіка» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

-          «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

-          «Соціально-економічна статистика» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

-          «Економіка підприємств аграрно-промислового комплексу» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

-          «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

-          «Облік, аудит та оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

-          «Облік, аудит та оподаткування в АПК» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

-          «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

-          «Банківська справа» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

-          «Менеджмент бізнес-організацій» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

-          «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

-          «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

-          «Підприємницька діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

-          «Правознавство» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

-          «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

(регламент: доповідь – до 3 хв., обговорення – до 3 хв.)

Доповідач – Т. Є. Оболенська

10. Про затвердження справ щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальностей:

на першому (бакалаврському) рівні

-        293 «Міжнародне право» галузі знань 29  «Міжнародні відносини»;

-        015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», спеціалізація «Економічна та бізнес-освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

-        053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (збільшення ліцензованого обсягу);

на другому (магістерському) рівні

-        125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

(регламент: доповідь – до 3 хв., обговорення – до 3 хв.)

Доповідач – Т. Є. Оболенська

11. Про затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти:

- «Міжнародне право» спеціальності 293 «Міжнародне право» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» на першому (бакалаврському) рівні;

- «Кібербезпека» спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» на другому (магістерському) рівні

(регламент: доповідь – до 3 хв., обговорення – до 3 хв.)

Доповідач – Т. Є. Оболенська

12. Про механізми розрахунку, сплати організаційних внесків і фінансування видатків на проведення конференцій в Університеті та затвердження «Положення про порядок проведення наукових конференцій молодих учених і студентів у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (регламент: доповідь – до 5 хв., обговорення – до 5 хв.)

Доповідач – Я. М. Столярчук

13. Про затвердження акредитаційної справи щодо акредитації діяльності у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» (для Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») (регламент: доповідь – до 3 хв., обговорення – до 3 хв.)

Доповідач – А. В. Шайкан

14. Затвердження Положення про науково-дослідний Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца (регламент: доповідь – до 3 хв., обговорення – до 3 хв.)

Доповідач – Л. П. Гальперіна

15. Різне

 

Остання редакція: 14.11.18