Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оголошення

30 березня 2017 р. о 10:00

у конференц-залі 1-го корпусу

відбудеться засідання Вченої ради

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Контроль виконання рішень Вченої ради Університету

Доповідач – Д. Г. Лук’яненко

2. Затвердження Порядку проведення громадського обговорення у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач – С. В. Степаненко

3. Рекомендації дорадчого органу Вченої ради – робочої групи з вивчення питання організаційно-структурного оновлення Університету

Доповідач – А. М. Колот

4. Внесення змін і доповнень до Порядку розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач – О. Ю. Паценко

5. Присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету

Таємне голосування

Доповідач – О. Ю. Паценко

6. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року та підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року

Доповідач – А. М. Береза

7. Про підготовку до проведення П’ятого міжнародного бізнес-форуму «Наука-Бізнес-Освіта: стратегічне партнерство»

Доповідач – А. В. Федорченко

 

Остання редакція: 15.03.17