Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВНИМ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ЗА 2018 РІК»

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912

«Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»,

листа Міністерства освіти і науки України від 11.04.2018 № 1/9-215 «Щодо підготовки моніторингової справи для підтвердження статусу національного» та

листа Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 08.04.2019 № 65)

 

Лист № 01/12-149 від 10.04.2019 р. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до Міністерства освіти і науки України щодо направлення Річного звіту про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного  Державним вищим навчальним закладом «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за 2018 рік.

Лист № 01/13-357 від 12.04.2019 р. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до Національного агентства  із забезпечення якості вищої освіти щодо направлення Річного звіту про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного  Державним вищим навчальним закладом «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за 2018 рік.

Витяг з протоколу від 28.03.2019 № 8 «Про затвердження Річного звіту про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного Державним вищим навчальним закладом «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за 2018 рік».

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за 2018 рік.

Стратегія розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  на 2018-2025 рр.

Остання редакція: 24.04.19