Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національна стипендіальна програма Словаччини09 Квітня 2021р.

Маємо чудові новини!

Уряд Словацької Республіки затвердив створення Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для підтримки мобільності студентів, аспірантів, викладачів університетів та дослідників.

 

Обов’язкові умови для кандидатів:

А) студенти, які:

 • є студентами університетів за межами Словаччини;
 • є студентами другого рівня вищої освіти (магістрантами), або студентами, які на момент подання заявки вже закінчили щонайменше 2,5 роки навчання в університеті за тією ж програмою навчання;
 • будуть перебувати на навчанні у Словаччині за умови оформлення студента на академічну мобільність для навчання.

Повинні бути виконані всі 3 умови. Ця категорія не поширюється на докторантуру (або її еквівалент).

 • Тривалість перебування на стипендії (студентів): 1 - 2 повних семестри (тобто 4 - 5 або 9 - 10 місяців) або повних 1 - 3 триместри, якщо навчальний рік розділений на триместри (тобто 3 - 4 або 6 - 7 або 9 - 10 місяців).

 

Б) аспіранти , вища освіта чи наукова підготовка яких здійснюється за межами Словаччини і яких приймає державний чи приватний університет або науково-дослідна установа у Словаччині, які мають право реалізовувати докторську програму  (наприклад, Словацька академія наук) в рамках академічної мобільності для навчання / проведення досліджень у Словаччині.

 • Тривалість перебування на стипендії (аспіранти): 1 - 10 місяців.

 

В) міжнародні університетські викладачі, дослідники, яких у Словаччині запрошує на викладацькуабо дослідницьку діяльність установа, що має дійсний сертифікат на право проведення досліджень, яка не є комерційною організацією.

 • Тривалість перебування на стипендії (викладачі університету, дослідники): 1 - 10 місяців. 

 

 

Розмір щомісяної стипендії:

а)  студент (бакалавр/магістр) 400 €

б)  аспірант 734 €

в)  викладач / дослідник

 • без ступеня доктора наук (або його еквівалента) і має менше 4 років досвіду роботи викладачем / дослідником  університету 734 €
 • має ступінь доктора наук (або її еквівалент) і водночас має менше 10 років досвіду роботи викладачем / дослідником університету 980 €
 • з науковою ступенем доктора філософії (або її еквівалентом) і водночас має понад 10 років досвіду роботи викладачем / дослідником університету 1050 €

Примітка:

Для визначення щомісячної суми стипендії (для університетських викладачів, дослідників) їх досвід роботи враховуватиметься на момент закінчення терміну подання заявки.

Навчання в аспірантурі вважається досвідом роботи, проте максимум до 6 років.

 

 

Необхідні документи для участі (мають бути подані словацькою або англійською):

А) Для студентів:

 • автобіографія ;
 • мотиваційний лист ;
 • індивідуальний навчальний план
 • два рекомендаційні листи, видані викладачами університету заявника - документ повинен містити підпис, посаду та контактні дані особи, яка видала документ; якщо неможливо дати рекомендацію на бланку відповідного закладу, документ повинен містити чітка ідентифікація установи, з якою пов’язана особа, яка видала рекомендаційний лист [загалом назва установи, адреса, посилання на веб-сайт]); рекомендаційні листи не можуть бути старшими за 3 місяці в день закінчення подання заявки;
 • підтвердження, видане рідним університетом, яке підтверджує, що заявник є студентом відповідного університету на момент подачі заяви - підтвердження повинно містити інформацію про очікувану дату закінчення навчання кандидата;
 • відсканований диплом бакалавра, додаток до диплома та свідоцтво про державний іспит (за наявності);
 • лист про вступ / запрошення, виданий приймаючим університетом заявника у Словаччині із зазначенням періоду перебування.

 

Б) Для аспірантів:

 • автобіографія ;
 • мотиваційний лист ;
 • детальний план викладання / дослідження
 • рекомендаційний лист, виданий керівником дисертації заявника (документ повинен містити підпис, посаду та контактні дані особи, яка видала документ; якщо неможливо оформити рекомендаційний лист на бланку установи, документ повинен містити чітку ідентифікацію установи, з якою пов’язана особа, яка видала рекомендаційний лист [загалом назва установи, адреса, посилання на веб-сайт]); рекомендаційний лист не може бути старшим за 3 місяці з дня закінчення подання заявки;
 • підтвердження, видане рідним університетом / дослідницькою організацією заявника, що підтверджує, що заявник в термін подання заявки є звичайним аспірантом відповідного університету / дослідницької організації - підтвердження повинно містити інформацію про очікувану дату закінчення докторантури кандидата;
 • скан магістерського диплому, додатка до диплома та свідоцтва про державний іспит (за наявності);
 • список публікацій / мистецької діяльності у необхідній формі
 • лист про вступ / запрошення, виданий приймаючим університетом / дослідницькою організацією заявника у Словаччині із зазначенням періоду перебування

 

В) Для викладачів/дослідників

 • автобіографія ;
 • детальна навчальна та / або дослідницька  програма;
 • скан диплома заявника про найвищий вчений ступінь ;
 • список публікацій / мистецької діяльності у необхідній формі
 • лист-запрошення, виданий приймаючим університетом / дослідницькою організацією заявника у Словаччині із зазначенням періоду перебування

 

 

Подання заявок відбувається до 30 квітня 2021 року на онлайн-порталі за посиланням

Додаткову інформацію про стипендіальну програму Ви можете переглянути тут

Бажаємо успіхів!