Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Керівництво

Євгенія Коломієць-Людвіг

Директор Центру міжнародної академічної мобільності,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

https://kneu.edu.ua/ua/depts5/k_pravovogo_reguljuvannja_ekonomiky/Vikladachi7/Kolomiec_Lyudvig.E.P/

Остання редакція: 27.04.21