Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контактна інформація

Поштова адреса:

Центр міжнародної академічної мобільності (к. 218)
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана
Проспект Перемоги 54/1
03057 Київ
Україна
 

Centre of International Academic Mobility (office 218)
Vadym Hetman Kyiv National Еconomic University
54/1 Prospect Peremogy
03057 Kyiv
Ukraine
 

Телефон / факс:

38 044 456 30 19

E-mail:

Facebook

ciam@kneu.edu.ua 

CIAM KNEU

Директор ЦМАМ
 
тел.: 38 044 458 00 64; внутрішній: 63-58
 

 

Остання редакція: 18.09.18