Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проєкт DAAD-DIES

 

З 01 січня 2020 по 31 грудня 2023 року GENIUS

(https://kneu.edu.ua/ua/University_en/international_connections/center_international_academic_mobility/Gender_Project_KNEU/) спільно з університетом Констанц імплементує проєкт "Розвиток жіночого лідерства в академічному середовищі Німеччини та України" (FLAMINGU) за фінансування ДААД з фондів Федерального міністерства економіки, співробітництва та розвитку Німеччини(Грант No 57514585).

Проект спрямований на створення структур для забезпечення рівності, розширення можливостей жіночих науково-педагогічних кадрів та встановлення гендерної справедливості у КНЕУ. Його завдання - закласти основу для впровадження європейських стандартів рівності шляхом розбудови відповідних структур (документів та процесів), сенсибілізації керівництва університету, сприяння зростанню жінок до лідерських позицій  та підвищення кваліфікації управлінського персоналу.

 

Склад команди виконавців проєкту від КНЕУ:

Коломієць-Людвіг Євгенія – директорка Центру міжнародної академічної мобільності, доцентка кафедри підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.- керівниця проєкту

Курченко Ліна –доцентка кафедри німецької мови, к.філ.н. – координаторка проєкту

Цимбалюк Світлана - деканка факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н.

Вінська Оксана –доцентка кафедри європейської економіки і бізнесу, к.е.н

Ілікчієва Катерина - доцентка кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права, к.ю.н.

У межах проєкту«Female Leadership in Academia and Management in Germanу and Ukraine (FLAMINGU)» передбачено ряд тренінгів з розвитку жіночого лідерства в університетському середовищі із залученням кращих європейських експерток та експертів з питань забезпечення рівних можливостей за фінансування Німецької служби академічних обмінів (ДААД) із фондів Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.

4 і 11 грудня 2020, 22 січня, 19 лютого та 19 березня 2021 року авторкою та модераторкою тренінгів  виступила Dr. HannaFearns, партнерка жіночої менторської програми Університету Констанца, засновниця Sophia Academia— консалтингової компанії для успішних жінок.

Мета тренінгів — розкриття лідерського потенціалу жінок, які виконують адміністративні функції в КНЕУ і прагнуть подальшого професійного зростання й особистісного розвитку.

 

 

 

Особливості реалізації проекту FLAMINGU (Грант No 57514585)

За  2020 рік:

- Проведено огляд документів КНЕУ щодо їх гендерної сенситивності

- 10-15 лютого2020 р. - очільниця проєкту  Євгенія Коломієць-Людвіг та координаторка проєкту Ліна Курченко відвідали Університет Констанц  з метою планування етапів реалізації проєкту

- Розроблено  та затверджено навчальну програму курсу підготовки тренерок з розвитку гендерних компетенцій і компетенцій у сфері рівних можливостей та інклюзії (108 годин).

- Проведено тренінги для тренерів:

06-07.07.2020 - Інтернет-семінар з планування та моніторингу політики гендерної рівності в університеті (для проєктної команди м. Києва) – лектор Маріон Вьолькі

Семінар- практикум з реалізації політики гендерної рівності  та обговорення гендерного моніторингу – лектор Крістіне Абеле

-  Розроблено та затверджено навчальну програму курсу підвищення кваліфікації (108 годин) з розвитку лідерських якостей жінок-менеджерів середнього та вищого рівнів.

- Проведено тренінги для 11 жінок-менеджерів та 5 членкинь команди Genius. Тренерка- доктор Ханна Фернс (Констанц)(4 грудня 2020 р. , 11 грудня 2020 р. )

- Гендерне опитування, розроблене командою КНЕУ, обговорено з командою Констанца та позитивно оцінено експерткою із забезпечення якості КрістінеАбеле (Констанц)

- 25 листопада 2020 організовано панельну онлайн-дискусію «Жіноче лідерство та бізнес-проєкти, що змінюють світ» в рамках VIII Міжнародного бізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство»

https://kneu.edu.ua/ua/news_fupstap/zinoche_liderstvo/

 

 Публікації:

- Svitlana Tsymbaliuk, Lina Kurchenko, Volodymyr Tokar, Oksana Vinska and Tetiana Shkoda(2020). Gendered perceptions of professional development in academia: evidence from a Ukrainian university. Problems and Perspectives in Management, 18(1), 394-404. doi:10.21511/ppm.18(1).2020.34 

https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-340/gended-perceptions-of-professional-development-in-academia-evidence-from-a-ukrainian-university

-  Інформацію про проєкт було опубліковано в бюлетені Німецько-українського академічного товариства The UKRAINE Network Newsletter24 (No3, 2020)

http://ukrainet.eu/wp-content/uploads/2020/08/24.pdf

 

spill-over ефект :

- Про діяльність у рамках проекту FLAMINGU, що стосується гендерної рівності, повідомлялося Міністерству освіти і науки України, і ця інформація має бути врахована у національних звітах про рівність в освіті

- Діяльністьу рамках проєктуFLAMINGU, що стосується гендерної рівності, включена дозвіту КНЕУ для міжнародного рейтингу вищої освіти за версією Times (THE Impact Ranking). У 2020 році, передусім завдяки співпраці з UKNу галузі гендерної рівності, КНЕУ посів перше місце серед українських університетів за SDG5 Гендерна рівність https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/gender-equality#!/page/ 0 / length/ 25 / locations/ UA/ sort_by/ rank/ sort_order/ asc/ cols/ undefined

- За ініціативи проектної команди KNEU було встановлено контакт з UN Women, готується участь студентства КНЕУ участь у русі HeForShe, включаючи публікацію на веб-ресурсах UN Women, та обговорюється участь лекторки від UN Women у проєктних заходах щодо підвищення рівня гендерної обізнаності

 

За  202рік:

- створено Гендерну платформу

- уведено посаду «радник з рівних можливостей, різноманіття та інклюзії»

 

Публікації:

- Kurchenko, L., Kolomiyets-Ludwig, E., & Ilnytskyy, D. (2021). Women's Empowerment as a Tool for Sustainable Development of Higher Education and Research in the Digital Age. In Neimann, T., Felix, J. J., Reeves, S., & Shliakhovchuk, E. (Ed.), Stagnancy Issues and Change Initiatives for Global Education in the Digital Age (pp. 141-172). Hershey, Pennsylvania: IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4993-3.ch007

Остання редакція: 27.04.21