Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

10 грудня 2018 року відбудуться конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності23 Листопада 2018р.

ІНФОРМАЦІЯ

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди

 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для укладання договору оренди

Назва об’єкту оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

Балансо-утримувач

Платник робіт з оцінки об'єкта

Орієнтовна дата оцінки

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки/.грн

1

частина нежитлового приміщення – об’єкт культурної спадщини

20,00

м. Київ,

просп. Перемоги, 54/1

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ФО-П

Барвінок В. В.

31.12.2018

4200

2

частина нежитлового приміщення

50,00

м. Київ,

вул. Дегтярівська, 49-Г

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ФО-П

Барвінок В. В.

31.12.2018

4000

 

Конкурси відбудуться 10 грудня 2018 року о 1500 в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 54/1.

Документи приймаються до 1430 06 грудня 2018 року за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, кім. 103.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбудеться «10» грудня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формою.

Замовник робіт з оцінки - Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатку 2 Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення - об'єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження комісії: м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, телефон для довідок: (044) 456-42-08.