Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науково-аналітичний журнал «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці»


Нейро-нечіткі технології моделювання в економіціНауково-аналітичний журнал  «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» присвячений поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень у напрямі моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію теорії нечітких множин, нечіткої логіки, нейронних мереж, еволюційних алгоритмів та інших інтелектуальних технологій. Журнал орієнтований насамперед на науковців і фахівців у галузі економіки та фінансів, які займаються розробкою і застосуванням математичних методів та моделей для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем та процесів.
Сайт журналу
Переглянути онлайн

Заснований у 2011 році. Виходить двічі на рік.

Остання редакція: 13.01.17