Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ супроводу баз даних

 

Начальник відділу
Буяло Лідія Пилипівна
Тел.     (044)-456-71-10
e-mail: acckneuy@kneu.kiev.ua

кімната №137

Тел.     (044)-371-61-06
e-mail: edbo@kneu.edu.ua
кімната №131

Відділ забезпечує:

 • встановлення, супроводження та адміністрування інформаційних систем з обліку грошових коштів, основних засобів, договорів (оплата навчання за контрактом, оплата проживання в гуртожитку,  оплата оренди приміщень), з розрахунку та обліку заробітної плати, нарахування та виплати стипендій;
 • надання необхідної інформації з функціонуючих інформаційних систем та баз даних для формування звітів для підрозділів університету, міністерств, служб, фондів;
 • розробку нормативних документів, методичних рекомендацій та специфікацій з питань роботи в середовищі інформаційних систем та баз даних  з управління господарською діяльністю;
 • надання консультацій з питань роботи в середовищі інформаційних систем управління господарською діяльністю;
 • організацію контролюза порядком обліку, створення, зберігання і використання резервних та архівних копій функціонуючих інформаційних  систем та баз  даних.
 • організацію та підтримку доступу і зв’язку з Єдиною  державною  електронною базою з питань освіти ( ЄДЕБО) - автоматизованою системою збирання, верифікації,оброблення, зберігання та захисту даних,  в тому числі персональних за різними типами підключення:
 •   користувач з сертифікатом (підключення через клієнт криптозахисту);
 •   користувач без сертифікату (підключення через шлюз);
 •   користувач без сертифікату (підключення через шлюз SOAP);
 • координацію та контроль дій структурних підрозділів університету в питаннях внесення  до ЄДЕБО наказів про рух контингенту студентів,   правил прийому,  рейтингових списків та наказів на зарахування до навчального закладу , формування замовлень документів про освіту державного зразка, студентських  квитків, звітності і т.п. ;
 • надання консультацій та роз’яснень  з питань роботи зі структурними модулями ЄДЕБО;
 • підготовкуанкет та наказів для видачі персональних паролів користувачів за відповідними типами підключеннядо ЄДЕБО;
 • контроль  правильності  використання персональних паролів користувачами  веб-сервісу ЄДЕБО - клієнт навчального закладу.
Остання редакція: 27.02.18