Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Останні видання

  • 26 Вересня 2012 р. Науково-аналітичний журнал «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» (4,7 MB)
    Завантажив:
    Тип публікації: Періодичні видання
    Посилання: /ua/University_en/subdivisions/editional/vidannya&act=p_id(2469) Науково-аналітичний журнал  «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» присвячений поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень у напрямі моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію теорії нечітких множин, нечіткої логіки, нейронних мереж, еволюційних алгоритмів та інших інтелектуальних технологій. Журнал орієнтований насамперед на науковців і фахівців у галузі економіки та фінансів, які займаються розробкою і застосуванням математичних методів та моделей для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем та процесів. Заснований у 2011 році. Виходить двічі на рік. Місцезнаходження публікації