Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методичний відділ

Основні завдання та функції навчально-методичного відділу:»

 

  • проведення моніторингу навчально-методичних видань та організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності університету у т.ч. щорічне оновлення документації навчально-методичного та довідкового характеру для студентів-першого курсу (зокрема, «Індивідуальні навчальні плани студентів», та «Студентський порадник»);
  • науково-методичне забезпечення розвитку змісту освіти та удосконалення організації освітнього процесу, у т.ч. науково-методичне забезпечення формування навчальних планів і програм на засадах міждисциплінарного та компетентнісного підходу, науково-методичне забезпечення розроблення актуальних сертифікаційних програм, опанування яких має бути спрямоване підвищенню конкурентоздатності випускників.;
  • методичне і наукове забезпечення впровадження в університеті новітніх форм і методів навчання, у т.ч. моніторинг упровадження сучасних інноваційних лекцій та семінарських (практичних) занять та контроль за застосуванням кафедрами сучасних та інтерактивних методів навчання; забезпечення підвищення педагогічної майстерності викладачів шляхом організації тренінг-курсів для науково-педагогічних працівників.

Навчально-методичний відділи організовує роботу Науково-методичної ради університету, де  розглядаються питання організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідницької та науково-методичної роботи кафедр університету.

Напрями роботи, на яких будуть зосереджені основні зусилля діяльності відділу найближчим часом

Історія виникнення та розвитку навчально-методичного відділу

Остання редакція: 16.10.18
Контактна інформація

м.Київ, 03680, пр-т. Перемоги 54/1, 
кім. 313, тел. 371-61-85, вн.тел. 63-66
кім. 316, тел. 371-61-86, вн.тел. 61-86
k313@ukr.net
metod@kneu.edu.ua
Ми є у Facebook: 
Навчально-методичний відділ КНЕУ: територія спілкування