Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Анотації дисциплін варіативної складової навчальних планів підготовки фахівців02 Вересня 2015р.

За використання потенціалу міждисциплінарного підходу силами кафедр університету та навчально-методичного відділу щороку проводиться титанічна робота над упорядкуванням та осучасненням варіативної компоненти чинних навчальних планів підготовки фахівців. До кожної нової вибіркової дисципліни розробляються, а до кожної діючої переглядаються АНОТАЦІЇ, в яких відображається мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності; її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану; перелік знань і умінь, що їх набуде студент після опанування дисципліни; сферу реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії тощо. Дана інформація значно полегшує вибір студента.