Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комплекси навчально-методичних матеріалів до магістерських програм20 Травня 2016р.

Навчально-методичним відділом здійснюється контроль за дотриманням випусковими кафедрами університету методичних вказівок щодо розробки та розміщення на сайті університету для кожної магістерської програми Комплексів навчально-методичних матеріалів, які містять детальну інформацію про програму (і зокрема, про мету, завдання та предмет магістерської програми; кваліфікацію випускника, узагальнений об’єкт діяльності випускника; перелік нормативних та вибіркових дисциплін, які вивчатимуться за програмою; первинні посади на ринку праці, які матимуть право обіймати випускники; професійні та спеціальні компетентності випускників освітнього ступеня магістр за спеціальністю тощо) та допомогають студентам зорієнтуватися у питаннях правильного вибору та системи організації освітнього процесу за відповідною магістерською програмою.