Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчальний центр


Основна функція Центру

Організація можливості здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічних сферах.

Положення про навчальний центр 

Центр забезпечує:

 • організація навчального процесу, який забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр»;
 • координація розробки навчальних планів;
 • організацію розрахунків штатів та навантаження науково-педагогічних працівників;
 • розробку стратегії впровадження сучасних технічних засобів навчання;
 • контроль за ефективним використанням аудиторного фонду;
 • статистика контингенту студентів;
 • аналіз успішності студентів;
 • контроль за виконанням планів по підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників і проходженням студентської практики;
 • Організація і проведення консультацій вступників з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам і підготовці вступника;
 • Документальне оформлення переведення студентів та поновлення відрахованих осіб як з інших вищих навчальних закладів так і в межах Університету;
 • Організація підготовки замовлень та видачі випускних документів; складання звітності та ведення статистики випускників.

Відділи навчального центру:

Остання редакція: 13.06.16