Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Склад Виборчої комісії

Голова Виборчої комісії з проведення виборів ректора
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (далі — Виборча комісія):

СІЛЬЧЕНКО Марина Валеріївна,
завідувач кафедри інформатики та системології, к.е.н., доцент.

Заступник голови Виборчої комісії:

САМБОРСЬКИЙ Олександр Володимирович,
професор кафедри аудиту, к.е.н., доцент.

Секретар Виборчої комісії:

КОЖУРА Людмила Олександрівна,
професор кафедри теорії та історії права, д.юрид.н., доцент.

Члени Виборчої комісії:

1.    БОЙКО Ірина Юріївна, завідувач відділу Наукової бібліотеки імені М.В. Довнар-Запольського.

2.    ВАСИЛЕНКО Андрій Олександрович, старший викладач кафедри соціоекономіки та управління персоналом.

3.    ДИМА Олександр Олексійович, професор кафедри комерційної діяльності та логістики, д.е.н.

4.    ДІДЕНКО Валерій Анатолійович, студент 2 курсу ННІ «Юридичний інститут», спеціальність 081 «Право», освітня програма «Правознавство», очна (денна) форма навчання.

5.    ОБОРСЬКА Світлана Валентинівна, старший викладач кафедри менеджменту.

6.    ПОЛТОРАК Ольга Олександрівна, студентка 4 курсу факультету маркетингу, спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг», очна (денна) форма навчання.

7.    СМЕТАННІКОВА Лариса Юріївна, заступник начальника фінансово-економічного відділу.

8.    СОСНОВА Тетяна Олексіївна, заступник начальника редакційно-видавничого відділу.

9.    СТЕПАНЮК Володимир Ігорович, студент 3 курсу факультету економіки та управління, спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій»,  очна (денна) форма навчання.

10.    СТЕПУРА Марина Михайлівна, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова, к.е.н., доцент.

11.    ЦИМБАЛ Людмила Іванівна, професор кафедри міжнародної економіки, д.е.н., проф.

12.    ЧУБ Оксана Володимирівна, директор Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива».