Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Осокіна Алла Вікторівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Освіта:

Закінчила  Київський національний економічний університет Криворізький філіал у 1993 році по спеціальності "Економічне і соціальне планування".

Після закінчення навчання отримала направлення на вступ до аспірантури Київського  національого економічного університету. У 1993 році, успішно склала іспити та була зарахована на навчання до очної аспірантури. Закінчила навчання у 1996 році представленням дисертаційного дослідження на розгляд кафедри. У лютому 1997 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Механізм реалізації державної політики зайнятості на прикладі Дніпропетровського регіону».

Починаючи з серпня 1997 року почала працювати на кафедрі менеджменту на посаді асистента.

У 2002 році отримала вчене звання доцента, продовживши викладацьку діяльність на даній посаді. 

Досвід викладацької та практичної роботи

На кафедрі менеджменту працює з серпня 1997 року.

Викладає дисципліни "Менеджмент" та "Операційний менеджмент" на бакалаврському рівні.

Має авторський курс, розроблений для бакалаврів "Менеджмент бізнес-організацій" - "Управління якістю". Колективом авторів підготовлено комплексний фаховий тренінг для бакалаврів "Прийняття управлінських рішень на підприємстві", проведення якого також здійснюється близько 10 років. У 2019 році здійснено переведення даного тренінгу у он-лайн формат на платформі MOODLE.

Спільно із колективом авторів дисципліну "Операційний менеджмент" переведено у он-лайн формат на платформі MOODLE

протягом 2016 - 2019 рр. - тренер "Школи економіки та управління" в рамках реалізацію проекту з профорієнтаційної діяльності серед школярів старших класів КНЕУ.

Здійснює співпрацю із провідними освітніми установами: Міжнародним інститутом бізнесу, Міжнародною академією фінансів та інвестицій при Торговій палаті України на програмах «Бізнес-адміністрування», Центром післядипломної освіти при Киівському національному торгівельно-економічному університеті.

На сьогоднішній день, викладає бізнес-курс «Операційний менеджмент» в Інституті бізнес-освіти при ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана».

З 2000 року бере участь у консультаційних проектах для підприємств з різних галузей діяльності, у тому числі: фармацевтики, поліграфії, енергетики, банківського сектору.

Реалізовані спільні проекти у пивній галузі, автомобілебудівній та галузі транспортної логістики, які містять дослідження щодо специфіки побудови систем управління операційною діяльністю підприємств, підвищення операційної ефективності, формування інтегрованих систем управління.

Організаційна діяльність

2014 - 2019 рр. - член організаційного комітету періодичної Міжнародного бізнес-форуму "Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство".

2017-18 рр. - проведення профорієнтаційного тренінгу для старшокласників у школі №239 міста Києва

2017 р. - Член галузевої конкурсної комісії та організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організації"

З 2019 р. відповідальна за іміджеву та комунікаційну політику кафедри, адмініструю сторінку кафедри в соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/kmkneu.edu.ua/) та каналу для студентів в Телеграмм (https://t.me/kafedra_management).

Наукова діяльність:

У жовтні 2019 році під керівництвом Осокіної А.В. захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Автор:  Никифорчин М.Д. на тему "Управління операційною ефективністю ості підприємства". Дата захисту: 17.10.2019

Публікації:

Автор більше 60 публікацій, що відповідають профілю дослідницької діяльності.

Співавтор 5-ти навчальних посібників та 5-ти методичних видань з дисциплін, що викладаються.

"Операційний менеджмент: презентаційний курс"

"Управління якістю"

"Управління конкурентоспроможністю"

"Менеджмент: практикум"

"Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування"

Підвищення кваліфікації:

2016 рік  - Міжнародне стажування «інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС у 2016-2020 рр.» м.Лодзь, Польша

2016 рік - Навчання роботі в середовищі Офіс 365 - Прикладний курс "Робота в середовищі Офіс 365", Київ, КНЕУ

2017 рік - Сертифікаційний курс для спеціалістів в області впровадження практик ощадливого виробництва "Картування потоку створення цінності", м.Санкт-Петербург, центр "Оргпром".

2019 рік - участь у роботі Форума малого та середнього підприємництва, червень 2019 року; Першого у Східній Європі форума "Індустрія 4.0", листопад 2019 р.

Наукові профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5321-1053

Scholar  Google:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=9st8vHwAAAAJ&hl=ru