Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вонберг Тетяна Вікторівна

Кафедра: Соціоекономіки та управління персоналом
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Закінчила у 2007 році аспірантуру при ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за спеціальністю 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” та захистила дисертацію на тему: "Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія і практика оцінювання". У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці. Працює на кафедрі з 2006 року.

Увага!

 Заняття факультативного вивчення дисципліни "Менеджмент персоналу"

Іспит - 08.05.2021, час - 10.00 - 13.00, Moodle

Дата контактного заняття - 27.03.2021, час - 11.30.

Посилання: https://zoom.us/j/4985041677

Дата консультації - 24.04.2021, час - 10.00.

Посилання: https://zoom.us/j/4985041677

Індивідуальні консультації -  щопонеділка, час - 10.00.

Посилання: https://zoom.us/j/4985041677
 
Індивідуальні консультації-заняття для студентів, що навчаються за дуальною формою, -  щопонеділка, час - 10.00 (з 05.04 по 30.05).

Посилання: https://zoom.us/j/4985041677