Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ15 Червня 2021р.

Спеціально організована сесія ЄВІ

Наказом Міністерства освіти і науки України  визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту.

11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
 • не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Вартість спеціально організованої сесії  буде визначено до 20 липня.

Реєстрація вступників триватиме з 27 липня до 5 серпня. ЇЇ здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань. Кошти зараховуються на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти упродовж трьох робочих днів.

Офіційне оголошення результатів третьої сесії ЄВІ здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 10 календарних днів із дня проведення іспиту.
 

З  27 липня 2021року  до  5 серпня 2021року ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» буде проводитися дистанційна реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами спеціальностей:

 • 051 «Економіка»;
 • 053 «Психологія»;
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 075 «Маркетинг»;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • 081 «Правознавство»;
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»;

Пропонуємо наступний алгоритм дій для дистанційної реєстрації здобувачів освітнього ступеня «магістр» для складання ЄВІ/ЄФВВ:

1. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії vstup_magistr2021@kneu.edu.uaскановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (фото  у  форматі  Jpeg  або  jpg  обсягом менше 1 мегабайтамає  відповідати вимогам,  що  передбачені  для  документів,  що  посвідчують  особу)  

(пункти 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19

Для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО, необхідно подати довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплому в рік вступу.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Приймальна комісія універcитету здійснює реєстрацію вступників та оформлення екзаменаційного листка.

Якщо у процесі перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, приймальною комісією буде надіслано повідомлення про відмову від реєстрації з вказанням причини відмови

Після оформлення сканована копія екзаменаційного листка та реєстраційної карти відправляється вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії, у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті, та видається вступнику особисто. Вступник має забрати свій екзаменаційний листок не пізніше ніж за 2 тижні до початку вступних випробувань.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку (протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації), у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті. Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для участі у вступних випробуваннях, а також надати раніше виданий екзаменаційний листок, що анулюється.

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

Якщо вступник через певні причини не зможе взяти участі у вступному(их) випробуванні(ях) – він повинен не пізніше ніж за три тижні до проведення основної сесії відповідного вступного випробування надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий екзаменаційний листок і заяву про відмову в реєстрації.

У разі реєстрації за умови особистої присутності, особа, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр», може звернутись у кабінет 253 або 416а, проспект Перемоги 54/1, 1-й корпус КНЕУ (10:00 – 16:00, перерва 12:30-13:15).

Звертаємо увагу: вступні випробування проводитимуться в Києві та  в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЗНО з іноземної мови) – 30 червня 2021 року.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (ЗНО з права) – 2 липня 2021 року.

Фахове вступне випробування для здобувачів освітнього ступеня «магістр» відбудеться 26 липня 2021 року

11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Телефони для консультацій:  371-61-84, 095-329-57-72