Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Акредитація освітньо-наукових програм09 Липня 2020р.

Шановні колеги!

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 20 по 22 липня 2020 року в нашому університеті розпочинають роботу експертні групи з акредитації освітньо-наукових програм за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (PhD-програм). Призначено наступні експертні групи:

Спеціальність «051 Економіка»:

  1. Миколенко Олена Петрівна (Національний фармацевтичний університет) – керівник експертної групи;
  2. Смоленніков Денис Олегович (Сумський державний університет);
  3. Коробков Дмитро Григоріович (Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційних інститут»);

Спеціальність «072 Фінанси, банківська справа та страхування»:

  1. Школьник Інна Олександрівна (Сумський державний університет) – керівник експертної групи;
  2. Танклевська Наталія Станіславівна (Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»);
  3. Кулікова Єлизавета Олександрівна (Одеський національний економічний університет);

Відеозвіт ознайомлення з матеріальною базою підготовки PhD зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність «292 Міжнародні економічні відносини»:

  1. Сталінська Олена Вікторівна (Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») – керівник експертної групи;
  2. Шуляр Роман Віталійович (Національний університет «Львівська політехника»);
  3. Коняєва Елизавета Грогорівна (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, здобувач вищої освіти).