Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинг

Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у посередницьких і торговельних організаціях, службах постачання та збуту, науково-дослідних установах, консалтингових фірмах, відповідних підрозділах банків, в органах господарського управління. Вони аналізують і прогнозують ринкові ситуації, розробляють рекомендації щодо випуску товарів, формування їхнього асортименту, здійснюють різноманітну діяльність із визначення і реалізації маркетингових програм, цінової і збутової політики підприємств, матеріально-технічного забезпечення виробництва тощо. Це спеціалісти, до кола обов'язків яких належить інформування споживачів, формування та задоволення споживчого попиту, стимулювання продажу через використання маркетингового інструментарію. Вони проводять наукові дослідження, забезпечують ефективне функціонування маркетингових установ та підрозділів підприємств, стимулюють виробництво та збут продукції, сприяють постійному підвищенню якості товарів та послуг.

Майбутнє працевлаштування: повний курс навчання за магістерською програмою "Маркетинговий менеджмент" дозволяє магістрам працювати керівниками та маркетинг-директорами суб'єктів ринкової економіки різних форм власності.

Магістерська програма "Рекламний менеджмент" поєднує фундаментальну маркетингову освіту з практичними навиками роботи у сфері комунікацій. Випускники цієї магістерської програми після повного курсу навчання можуть працювати керівниками та маркетинг-директорами підприємств різної форми власності, очолювати рекламні, ПР- та маркетингові відділи, бути директорами рекламних та ПР-агенцій, займати керівні посади в засобах масової інформації, громадських організаціях.

Магістри з рекламного менеджменту володіють принципами та методами проведення аналізу і прогнозування ринкової ситуації, виконують комплекс техніко-еко-номічних розрахунків процесів планування маркетингових комунікаційних програм, здійснюють різнобічні роботи із визначеная і реалізації рекламних та ПР-стратегій, удосконалення рекламної політики підприємств різних форм власності.

Остання редакція: 06.11.18