Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гарант програми

професор, д.е.н. Пилипів Віталій Володимирович

заступник завідувача кафедри регіоналістики і туризму

У 2004 році закінчив аспірантуру у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю «розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» та захистив кандидатську дисертацію. У 2011 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З 2004 по 2016 рік Пилипів В.В. працював на наукових посадах у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» та Національного університету державної податкової служби України.

Викладає дисципліни:

  • Регіональна економіка,
  • Основи економіки міста,
  • Урбаністика

Наукова діяльність

Автор понад 70 наукових праць, з яких 2 одноосібні монографії.

Наукові інтереси: розвиток міст, фінансове забезпечення розвитку регіонів, фінансовий простір, капіталізація територіальних ресурсів.

Член двох спеціалізованих вчених рад:

Д 26.001.48 Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Д 25.855.01 Університету державної фіскальної служби України

Практична діяльність у сфері економіки міста та урбаністики

Експерт з економічного розвитку та ринку праці проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» у Подільському районі Києва, який реалізується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.(2018).

Експерт з економічних питань команди-учасника розробки концепції реконструкції майданів Соборний та Перемоги у м.Житомир (2018)

Остання редакція: 21.11.18