Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ступінь вищої освіти "Бакалавр"