Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у квітні 2021 р.06 Травня 2021р.

Lukianenko D.
International economy [Електронний ресурс] : handbook / D. Lukianenko, A. Poruchnik, Y. Stoliarchuk ; Ministry of education and science of Ukraine, Kyiv nat. econ. univ. named after Vadym Hetman. – Electronic text data. – Kyiv : КNEU, 2021. – 671, [1] p. – Title from the screen. –  ISBN 978–966–926–355–1.
Колеснікова І. А.
Лінгворекламістика: практикум для студентів-економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. А. Колеснікова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 191 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–367–4.
Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті [Електронний ресурс] : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова та ін.] ; за ред. Д. Г. Лук’яненка, Л. Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т вищої освіти. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 472 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 9789669262622.
Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва [Електронний ресурс] : монографія / [І. М. Рєпіна, В. П. Кукоба, О. О. Кизенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 243, [5] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–358–2.
Проєктний менеджмент [Електронний ресурс] : практикум / Л. А. Азьмук, Л. П. Батенко, І. В. Кубарєва [та ін.] ; за заг. ред. Л. П. Батенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 158, [2] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 9789669263438.
Шевченко Роман Юрійович
Києвознавство: просторова інтерпретація урболандшафту [Електронний ресурс] : монографія / Р. Ю. Шевченко ; М-во захисту довкілля та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та упр. – Електрон. текстові дані. – Київ : [б. в.], 2021. – 249 с. – Назва з титул. екрану.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!