Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний проектний менеджмент

 

 

Метою вивчення дисципліни «Міжнародний проектний менеджмент» є ознайомлення студентів з сучасною методологією та інструментарієм проектного менеджменту європейських організацій, засвоєння практичних навичок розробки та реалізації проектів, розуміння перспектив застосування своїх знань та умінь у процесі європейської інтеграції.

Основними завданнями дисципліни «Європейський проектний менеджмент» є:

  • характеристика сучасного інструментарію проектного менеджменту;
  • ідентифікація особливостей різних типів проектів;
  • засвоєння інструментарію менеджменту реалізації програм технічної допомоги ЄС в Україні;
  • характеристика інструментів проектного менеджменту ЄБРР;
  • розкриття принципів менеджменту проектів Комітету сприяння розвитку ОЕСР;
  • визначення специфіки проектного менеджменту програми «ТАСІС» в Україні;
  • крос-культурний аналіз міжнародних проектів;
  • визначення проблем мотивації та розвитку персоналу проекту.

Предметом дисципліни є відносини суб’єктів господарської діяльності України з європейськими організаціями щодо розробки, реалізації та фінансування проектів.

Робоча програма навчальної дисципліни та методичні матеріали (2019/2020 н.р.)

Остання редакція: 14.10.20

Публікаціі з предмету