Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чернявська Олена Іванівна

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Освіта вища. У 2006 р. закінчила Київський національний економічний університет, Факультет міжнародної економіки і менеджменту, отримала диплом магістра з міжнародної економіки (напрямок: Европейська інтеграція). У цьому ж році (вересень 2005 - травень 2006) завершила навчання по програмі "COMMERCIAL DIPLOMACY AND TRADE POLICY" в рамках спільного курсу Kyiv National Economic University and Centre for Trade Policy and Law (University of Ottawa). В червні 2006 року завершила "European Studios course", організований InWEnt Society (Köln, Germany) та European Integration Promotion Foundation (Kyiv, Ukraine). З 2006 по 2010 роки навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - спеціальність: світове господарство і міжнародні економічні відносини. Тема кандидатської дисертації - "Економічні фактори становлення та розвитку техноглобалізму". У 2011 році отримала диплом кандидата економічних наук. У 2015 році розпочала навчання в Університеті інформатики та мистецтв (University of Computer Science and Arts in Lodz (Poland) по напряму "Management of European projects in the EU financial perspective 2014-2020 years". З 2015 року є науковим співробітником Інституту вищої освіти КНЕУ.

Приймає активну участь у діяльності ГО "Enactus Kyiv National Economic University" та ГО "International Centre for the Development of Smart Society". Має великий досвід навчально-методичної роботи, проводила лекційні, семінарські та практичні заняття та іспити з таких наук як: «Міжнародна економіка», «Міжнародна безпека», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Глобальна економіка»; регулярно проводить індивідуально-консультативну роботу зі студентами; наразі здійснює наукове керівництво щодо написання курсових робіт.