Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сімонова Маргарита Вадимівна

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

Освіта вища. У 2008 році закінчила Запорізький національний технічний університет за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» та «Фінанси». Отримала дипломи спеціаліста з відзнакою. У 2011 році закінчила аспірантуру Запорізького національного університету. У 2012 році у Спеціалізованій вченій раді Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Глобалізація інституційного забезпечення прямого іноземного інвестування» зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Основні напрями наукових досліджень: глобалізація світового господарства, іноземне інвестування, прямі іноземні інвестиції, інституційне забезпечення міжнародної діяльності, компаративний аналіз інвестиційної привабливості країн та регіонів світу, рейтингова оцінка конкурентоспроможності країн.