Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейський бізнес

Магістерська програма «Європейський бізнес», що була започаткована у 2005 році під назвою "Європейська інтеграція", є ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для їх подальшої роботи на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях.  Програму опанувало понад 100 студентів. Специфікою підготовки магістрів є формування компетенції для ведення бізнесу у країнах Європейського Союзу, здатності фахівців працювати в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах континентального ринку.

Успішне опанування нормативних та спеціальних навчальних дисциплін, компетентний захист магістерської дипломної роботи, а також участь у міжнародних наукових та освітніх проектах кафедри (обмін студентами, міжнародні конференції, тренінги, консалтингові проекти, наукові роботи, студентські олімпіади) дають змогу випускникам магістерської програми «Європейський бізнес» на додаток до державного диплому КНЕУ отримати ще й сертифікат експерта в сфері європейської інтеграції  від неурядової організації «Фундація сприяння європейській інтеграції».

Випускова кафедра: кафедра «Європейської інтеграції»

Професійна орієнтація спеціальних дисциплін. Для ефективної роботи на великому та перспективному ринку Європейського Союзу майбутнім фахівцям необхідні знання суті, етапів та напрямків розвитку європейської інтеграції, особливостей роботи інституцій ЄС, формування бюджету ЄС, механізмів та інструментів спільної аграрної, регіональної, соціальної, монетарної, конкурентної, промислової, технологічної, торговельної, безпекової політик, а також спільної зовнішньої політики та стратегій розвитку ЄС, які разом узяті й визначають умови ведення бізнесу в Євросоюзі.

Магістри з європейського бізнесу оволодівають професійними компетенціями стосовно:

  • оцінки динамічних та статичних ефектів економічної інтеграції, а також наслідків здійснення широкомасштабних проектів Євросоюзу;
  • ідентифікації напрямів реструктуризації бізнесу на мікрорівні в основних галузях економіки ЄС в умовах поглиблення регіональної інтеграції;
  • стратегічного планування діяльності компаній в межах європейського економічного простору;
  • визначення організаційної структури та інвестиційних механізмів розвитку компаній на європейських секторальних ринках;
  • проведення переговорів щодо створення та реалізації проектів що фінансуються фондами ЄС;
  • аналізу механізмів та інструментів регулювання основних європейських ринків товарів та послуг у контексті горизонтальних та галузевих політик ЄС;
  • застосування європейської системи оцінювання прогресу конвергенції в селективних секторах економіки;
  • проектування коопераційних україно-європейських проектів, а також визначення їх змісту, структури, характеру та етапів реалізації.

Міжпредметний тренінг являє собою п/денний цикл практичних занять загальним обсягом 36 академічних годин, протягом якого студенти отримують досвід комплексного застосування практичних та аналітичних навичок, на основі засвоєних упродовж другого семестру програм спеціалізованих дисциплін. Мета тренінгу — сформувати у магістрантів на основі реалізації діяльнісного підходу до навчання комплекс вмінь, навичок і фахових компетенцій щодо самостійного вибору та обґрунтування стартових умов майбутньої професійної діяльності в конкретній галузі міжнародної економічної діяльності шляхом актуалізації знань, отриманих при вивченні нормативних та спеціалізованих дисциплін, а також розвитку аналітичних, творчих та комунікаційних здібностей, які реалізуються у дидактичній моделі практичної економічної діяльності.

Напрями магістерських досліджень:

1. Стратегічне планування діяльності компаній в межах спільного європейського економічного простору.

2. Вплив інтеграції галузевих ринків на трансформацію бізнес-моделей у ЄС.

3. Механізми та інструменти координації секторальних та горизонтальних політик ЄС.

4. Управління спільними українсько-європейськими проектами.

5. Система підтримки малих та середніх підприємств у ЄС.

6. Пріоритети і напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною та ЄС.

Основні бази практики: Європейська Бізнес Асоціація, міністерства (МЗС України, Міністерство фінансів України), відомства та інші державні органи України, Представництво Європейського Союзу в Україні, Посольство Королівства Бельгія, іноземні фонди, неурядова організація «Фундація сприяння європейській інтеграції», українські представництва (філії) європейських транснаціональних компаній.

Майбутнє працевлаштування: менеджери міжнародних компаній, фахівці з організації бізнесу в країнах ЄС, експерти, аналітики, консультанти, держслужбовці профільних установ.

Свідченням високого рівня підготовки магістрів, що випускаються упродовж останніх шести років є їх працевлаштування: у провідних європейських міжнародних корпораціях («Rehau», «Siemens» (ФРН), «Хілті (Україна) ЛТД» (Ліхтенштейн), «AJC Development» (Франція), «FineTime LTD» (Великобританія) та інших, в Європейській Бізнес Асоціації, а також в органах державної влади (Міністерство закордонних справ України, Міністерство інфраструктури України тощо).

Магістерська програма «Європейський бізнес»

Назва дисципліни

Лектори, викладачі

Нормативні дисципліни

1.

Міжнародний менеджмент

д.е.н., професор Панченко Є.Г.

 

д.е.н., професори: Петрашко Л.П., Пахомов С.І.;

доцент Загородній І.П.

2

Міжнародні стратегії економічного розвитку

к.е.н., доцент: Ткаленко С.І.

3

Менеджмент персоналу

к.е.н., доцент Коновалов Ю.І.,       к.е.н., ст. викладач Вонберг Т.В.

4

Глобальна економіка

д.е.н., професор Кальченко Т.В.

 

к.е.н., доценти: Омельченко Р.В., Рябець Н.В., Тимків І.В.

5

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

д.е.н., професори: Антонюк Л.Л., Швиданенко О.А.

 

Модуль спеціальної підготовки

1.

Економіка європейської інтеграції

д.е.н., професор Чужиков В.І.

2.

Європейський бізнес та корпоративні стратегії

к.е.н., доцент Федірко О.А.

3.

Європейський проектний менеджмент

к.е.н., доцент Ткаленко С.І

4.

Європейські стратегії України

к.е.н., доцент Чужиков А.В.

Модуль практичної підготовки

1.

Міжпредметний тренінг

д.е.н., професор Чужиков В.І.,

доценти: Федірко О.А., Ткаленко С.І., Вінська О.Й., Гончарова А.О., Чужиков А.В.

залучені представники бізнесу, експерти-консультатнти, а також випускники магістерських програм факультету МЕіМ 

2.

Переддипломна практика

Викладачі кафедри європейської інтеграції, залучені фахівці

3.

Магістерська дипломна робота

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Європейський бізнес"

   

 

Остання редакція: 07.07.17